ReadyPlanet.com
200
consultation free


Gene Testing

โทรเพื่อรับส่วนลด 089-900-7772 , 089-801-5550

Gene Testing
ปัจจุบันวงการวิทยาศาสตร์มีความก้าวหน้าอย่างมากมาย ส่งผลให้มนุษย์ได้เรียนรู้ และรู้จักสิ่งต่างๆที่อยู่ภายในตัวเองได้ดียิ่งขึ้นการตรวจพันธุกรรมสามารถตรวจได้หลากหลายวิธี แต่วิธีที่ง่าย และ
สะดวกที่สุด คือ การตรวจจากน้ำลาย ซึ่งสามารถตรวจหาความเสี่ยงของโรคต่างๆ เพื่อการวางแผน
และป้องกัน ช่วยลดโอกาสการเกิดโรคร้ายต่างๆในอนาคตของคุณ และคนที่คุณรัก
รหัสพันธุกรรมของคุณ มีส่วนทำให้เกิดโรคที่เกิดจากหลายปัจจัยได้มากถึง 30% และอีก 70% มา
จากสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมในการดำรงชีวิต ดังนั้น “การตรวจรหัสพันธุกรรมจึงเปรียบเสมือน
คัมภีร์ชีวิตที่บอกถึงอนาคตของเราได้”
วิวัฒนาการในการตรวจรหัสพันธุกรรมโดยใช้น้ำลาย
§ การตรวจสอบภาวะการเป็นพาหะของโรค (Carrier Status)
เป็นการตร วจหาโรคทางพันธุกรรม มากกว่า 76 ชนิด อาทิ โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย โรคหูหนวกตั้งแต่กำเนิดความผิดปกติในการ สร้างเม็ดเลือดแต่กำเนิด และโรคเบาหวานในวัยเด็ก เป็นต้น การมองข้ามและไม่เห็นถึงความสำคัญของการตรวจรหัสพันธุกรรม อาจจะทำให้เด็กที่เกิดมาในอนาคตมีความเสี่ยง ที่จะเป็นโรคที่เกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการวางแผนครอบครัวและเตรียมพร้อมกับการมีบุตร เพื่อที่จะทราบและลดความเสี่ยงที่อาจจะถ่ายถอดทางพันธุกรรมมายังบุตรหลานที่คุณรัก
§ การตรวจสอบการตอบสนองต่อยา (Drug Response)
ภาวะแทรกซ้อนจากการรับยา สามารถตรวจได้มากกว่า 11 ชนิด อาทิ คาเฟอีน ยากันชัก ยาคุมกำเนิด ยารักษาโรคหัวใจ และ ยาลดไขมัน เป็นต้น เพื่อทราบว่าคุณมีการตอบสนองต่อยาชนิดต่างๆ ได้ดีหรือไม่ เพราะยาบางชนิดอาจจะไม่ออกฤทธิ์ในการรักษา  
§ การตรวจสอบความเสี่ยงของการเกิดโรคซับซ้อน (Health Condition)
ความเสี่ยงของการเกิดโรคซับซ้อนมากกว่า 24 ชนิด อาทิ โรคหัวใจ โรคมะเร็งเต้านม โรคมะเร็งลำไส้ โรคอัลไซเมอร์ โรคพาร์กินสัน โรคระบบทางเดินอาหาร และโรค ในกลุ่มภูมิคุ้มกันไวเกิน เป็นต้น เป็นการลดความเสี่ยงของการเกิดโรคร้ายต่างๆ เพื่อให้คุณวางแผนการดูแลและใช้ชีวิตในเชิงป้องกัน มากกว่าการ
 
Gene testing สำหรับโภชนาการและการออกกำลังกาย
ปัจจุบันความก้าวหน้าทางการแพทย์ ได้สร้างนวัตกรรมใหม่ที่สามารตอบโจทย์ในเรื่องการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นคัมภีร์ชีวิตสำหรับคุณ ในเรื่องของการดูแลสุขภาพทางด้านโภชนาการพร้อมการออกกำลังกายที่เหมาะสม โดยการประมวล และสรุปผลอย่างครบวงจร เพื่อช่วยในการปรับเปลี่ยนให้บรรลุเป้าหมายของการดำรงชีวิตในการตรวจเพียงครั้งเดียวเท่านั้น เนื่องจากรหัสพันธุกรรมของเราไม่เปลี่ยนแปลงตลอดชีวิ
§ สามารถรายงานผลทางพันธุกรรมส่วนบุคคลสำหรับการจัดสมดุลอาหารและโภชนาการ ทำให้คุณเข้าใจระบบเผาผลาญอาหารภายในร่างกาย และสามารถเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมสำหรับคุณ เพราะรหัสพันธุกรรมที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ความต้องการสารอาหารแตกต่างกันอีกทั้งยังสามารถเลือกอาหารเสริมจากธรรมชาติที่มีคุณภาพสูง รวมถึงโอกาสที่จะใช้โภชนาการเฉพาะบุคคลในการจัดการโรคเรื้อรัง เช่น กลุ่มโรคทางเมตาบอลิก ซึ่งเป็นภาวะของโรคที่มีผลต่ออวัยวะในร่างกายหลายอย่างที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ และเบาหวานให้เกิดสูงขึ้น
§ สามารถรายงานผลทางพันธุกรรมส่วนบุคคลสำหรับวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมต่อร่างกาย ทำให้คุณสามารถออกกำลังได้ตามรูปแบบที่ตัวคุณต้องการ เพื่อร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง รูปร่างที่กระชับทุกสัดส่วน เพราะรหัสพันธุกรรมที่ต่างกันส่งผลให้รูปแบบการออกกำลังกายที่แตกต่างกัน


หน้า 1/1
1
[Go to top]