ReadyPlanet.com
200
consultation free


Weight Loss Guideline

Weight Loss Guideline เมนูอาหาร

 

พบผู้เชี่ยวชาญในด้านการลดน้ำหนัก และปรับพฤติกรรมในด้านการรับประทานอาหาร รวมกับการปรับเปลี่ยน Life Style เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีในการลดน้ำหนัก ผู้เชี่ยวชาญจะกำหนดแบบแผนการรับประทานอาหารให้ และให้คำแนะนำในการออกกำลังกาย และเลือกวิธีการรับประทานอาหารให้ด้วย ระหว่างที่เข้ารับการรักษา ทางพรรณทิพย์คลินิกจะมีการ Set เมนูการรับประทานอาหารให้ ซึ่งจุดเด่นของเราคือ เป็นเมนูซึ่งเฉพาะบุคคล (Personalize)หน้า 1/1
1
[Go to top]